Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Waarover berekent u speelvergunningsrecht?

Speelvergunningsrecht wordt geheven over het bruto bedrag van de ontvangsten uit de spelen die genoemd zijn in uw vergunning. Onder het bruto bedrag van de ontvangsten vallen ook de niet-geïncasseerde bedragen wanneer iemand op krediet speelt. Onder het bruto bedrag van de ontvangsten valt niet alleen het bedrag dat van de speler wordt ontvangen bij de aankoop van fiches, maar ook bijvoorbeeld inschrijfgeld dat betaald moet worden voor toernooien, verrekenbare coupons, front money withdrawals en de niet-geïncasseerde speelschulden. 

Speelautomaten
Bij speelautomaten wordt de grondslag bepaald door de bucketdrop (coins). Bij speelautomaten die voorzien zijn van een zogeheten 'billacceptor' wordt de grondslag vastgesteld op minimaal 1,55 X de slotwin. De factor wordt vastgesteld aan de hand van de financiële cijfers van het laatste jaar waarin nog geen billacceptors waren geïnstalleerd op de speelautomaten. De factor is het quotiënt van de 'coin drop' en de 'win' van de slotmachines in het laatste jaar voorafgaand aan de invoering van de billacceptors. Indien de berekende factor lager is dan 1,55, dan moet u de factor 1,55 toepassen.  

Bingospelen
Over het bruto bedrag van de ontvangsten uit bingospelen is ook speelvergunningsrecht verschuldigd.