Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
19 januari 2019
 

Hotel en logement

Departamento di Impuesto hanteert voor de bijzondere belasting verblijf de volgende definities:

Hotel
Onder een hotel wordt verstaan: elke gelegenheid waar aan 10 of meer personen tegen vergoeding huisvesting met bediening wordt verleend. Onder bediening vallen allerlei voorzieningen die aanwezig zijn bijvoorbeeld schoonmaakservice, ophaalservice van de airport, aanwezigheid van een zwembad, cable service etc.

Logement
Onder een logement wordt verstaan: elke gelegenheid waar aan 4 of meer personen tot een maximum van 9, tegen vergoeding huisvesting met bediening wordt verleend. Onder bediening vallen allerlei voorzieningen die aanwezig zijn bijvoorbeeld schoonmaakservice, ophaalservice van de airport, aanwezigheid van een zwembad, cable service, aanbieden van schone handdoeken etc. 
Onder logement wordt ook verstaan een appartement of een huis dat aan toeristen wordt verhuurd, ongeacht of het gaat om commerciële of particuliere verhuur. Het maakt hierbij niet uit aan hoeveel toeristen u logeerruimte verhuurt.

Timeshareresort
Onder een timeshareresort wordt verstaan: een accommodatie waar de rechten op het gebruik van een timeshare uitgeoefend kunnen worden.