Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

De bestemmingsheffing AZV (BAZV) werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Hoe u dit doet, kunt u lezen in het site-onderdeel 'Hoe doet u aangifte'. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen activiteiten hebt verricht of alleen vrijgestelde omzet hebt behaald.

Op tijd aangifte doen en betalen
Uw aangiftebiljet BBO/BAZV en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn. Indien u de BAZV per bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.

Indien u het gehele jaar alleen maar vrijgestelde omzet behaalt of het gehele jaar inactief bent, is het toegestaan om alle twaalf aangiftebiljetten in één keer in te vullen en in te leveren.

Op welk tijdstip bent u de BAZV verschuldigd?
Kasstelsel
De BAZV gaat uit van aangifte volgens het kasstelsel. Dit betekent dat u BAZV bent verschuldigd op het moment waarop u de vergoeding ontvangt voor uw product of dienst. U vult de verschuldigde BAZV in op het aangiftebiljet van het tijdvak waarin u de vergoeding heeft ontvangen. Dit heet het kasstelsel.

Factuurstelsel
Op verzoek is het mogelijk aangifte te doen volgens het factuurstelsel. U bent dan de BAZV verschuldigd op het moment dat u de factuur hebt uitgereikt. U vult de BAZV in op de aangifte van het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dit heet het factuurstelsel.

Let op!
Als u de factuur te laat uitreikt, bent u de BAZV toch verschuldigd op het moment dat u de factuur had moeten uitreiken.

Stel dat u het factuurstelsel toepast en een klant heeft uw factuur niet of gedeeltelijk niet betaald. De BAZV op de factuur hebt u wel aangegeven en betaald. In dat geval kunt u bij Departamento di Impuesto per brief een verzoek doen om teruggaaf van deze BAZV. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u het bedrag niet meer van uw klant zult ontvangen.