Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Wie moet BBO betalen?

Alleen ondernemers moeten BBO betalen. Het is dus van belang om vast te stellen of u ondernemer bent. Indien u geen ondernemer bent, bent u namelijk geen BBO verschuldigd.

Wanneer bent u ondernemer?
Voor de BBO bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. De rechtsvorm van uw onderneming speelt daarbij geen rol.

Om te beoordelen of u ondernemer bent, let Departamento di Impuesto op de volgende zaken:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
  Het is niet van belang of u winst maakt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. U moet zelfstandig werkzaam zijn. Voor werkzaamheden die u in dienstbetrekking verricht, bent u dus geen ondernemer.
 • Werkt u in dienstbetrekking én heeft u daarnaast andere werkzaamheden?
  Als u naast een vaste baan ook nevenwerkzaamheden uitvoert, dan kan het zijn dat u voor die nevenwerkzaamheden ondernemer bent en dat u daarover BBO moet berekenen. Een schilder die naast zijn vaste baan regelmatig schilderwerk doet, moet over zijn bijverdiensten BBO berekenen.
 • Exploiteert u een zogenoemd ‘vermogensbestanddeel’ of een recht?
  U verhuurt bijvoorbeeld een pand of u ontvangt auteursrechten voor een boek, dan kunt u ook als ondernemer worden beschouwd. Hierbij speelt de hoeveelheid arbeid die u verricht een rol.
 • Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige?
  Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaamheden uitvoert, dan bent u voor de BBO geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld af en toe uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en heeft u niets met de BBO te maken.

Het kan ook voorkomen dat u ondernemer bent, maar dat u geen BBO hoeft te betalen. Dit is het geval als een vrijstelling van toepassing is.

Ook is het mogelijk dat u valt onder het begrip fiscale eenheid. U kunt, op verzoek, worden aangemerkt als fiscale eenheid voor de BBO. Als Departamento di Impuesto uw verzoek goedkeurt, betekent dit dat u voor de vergoeding voor prestaties binnen deze fiscale eenheid niet in de heffing van BBO wordt betrokken.