Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Hoeveel BBO moet u betalen?

U berekent de BBO over de vergoeding voor de levering van een goed of voor het verrichten van een dienst. De vergoeding is het totale bedrag dat u aan uw klant in rekening brengt. Als uw klant u meer betaalt dan u in rekening heeft gebracht, dan behoort dat ook tot de vergoeding. Over fooien die door werknemers worden ontvangen, hoeft u geen BBO te betalen. Echter over de service charge die u als ondernemer in rekening brengt, betaalt u wel BBO. Om te bepalen hoeveel BBO u moet betalen, moet u rekening houden met de volgende punten:

  • wat valt er onder het totale bedrag?
  • het tarief van de BBO

Wat valt er onder het totale bedrag?
U berekent BBO over het totaalbedrag dat u uw klanten in rekening brengt. Vaak is de vergoeding voor de levering of de dienst opgebouwd uit verschillende onderdelen: de prijs voor de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. De BBO berekent u over de totale ontvangsten, dat wil zeggen de vergoeding voor de geleverde goederen of diensten inclusief de vergoedingen voor bijkomende kosten. Als uw afnemer niet in geld betaalt maar in natura (in de vorm van goederen en/of diensten) moet u daarvan de waarde bepalen. U moet dan BBO betalen over de waarde van de betaling in natura.

Een doorlopende post behoort niet tot de omzet waarover u BBO moet berekenen. Een doorlopende post is een vergoeding die u ontvangt voor betalingen die u hebt verricht op naam en voor rekening van iemand anders.
Een notaris die namens en voor rekening van haar klant het griffierecht en zegelrecht betaalt en dit ook aan haar klant in rekening brengt, hoeft daarover geen BBO te betalen.

Het tarief van de BBO
Het tarief van de BBO is 1,5%.

Verricht u een dienst of levering van een goed in 2009 en reikt u de factuur uit in 2010 (factuurstelsel) of ontvangt u de vergoeding in 2010 (kasstelsel), dan is het tarief van 1,5% van toepassing.

Hoeveel BBO moet u betalen?
Als u het totale bedrag van de vergoeding hebt vastgesteld, kunt u berekenen hoeveel BBO u moet betalen.

Voorbeeld
Ontvangen vergoeding Afl. 100.000, -
Tarief 1,5%
Te betalen BBO op aangifte Afl. 100.000, - x 1,5% = Afl. 1.500, -

Voor het omrekenen van USD naar Afl. hanteert Departamento di Impuesto een koers van Afl. 1,79.