Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
19 november 2018
 

Vrijstellingen

Voor bepaalde onroerende goederen hoeft geen grondbelasting te worden betaald. Hieronder vallen:

  • overheidsgebouwen en gronden van Aruba en Nederland die gebruikt worden voor openbare diensten
  • begraafplaatsen en kerken
  • scholen
  • ziekenhuizen
  • gebouwen die behoren tot het algemeen nut beogende instellingen bijvoorbeeld de bibliotheek

Voor de laatste drie hierboven genoemde onroerende goederen gelden aanvullende voorwaarden. Neem hiervoor contact op met Departamento di Impuesto.