Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Bezwaarschrift

U kunt tegen alle belastingaanslagen een bezwaarschrift indienen. U moet dit doen binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslag.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?
Als u uw bezwaar mondeling, telefonisch of per e-mail kenbaar maakt, is dit volgens de wet geen geldig bezwaarschrift. U kunt op 2 manieren een bezwaarschrift inleveren:

Als u een bezwaarschrift wilt inleveren voor een belastingaanslag, aanslag premie AOV/AWW of premie AZV dan kunt u het formulier 'Bezwaar/uitstel van betaling aanslagen' gebruiken. Vul alle gevraagde gegevens in en vergeet niet te ondertekenen. Motiveer duidelijk waarom u het niet eens bent met de aanslag. Een motivering als 'de aanslag is te hoog' is niet voldoende. Specificeer met welk bedrag u het niet eens bent en waarom.

U kunt uw bezwaarschrift ook inleveren in de vorm van een brief. Hoe u dat kunt doen leest u hieronder.

Bezwaarschrift indienen per brief

Bij voorkeur schrijft u het bezwaarschrift in het Nederlands, Papiamento of Engels.
Het is belangrijk dat uw bezwaarschrift alle gegevens bevat die Departamento di Impuesto nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar. Klik hier voor een overzicht van de onderdelen die een goed bezwaarschrift in ieder geval bevat.

Bij wie dient u een bezwaarschrift in?
U richt uw bezwaarschrift aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

Na de ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging van Departamento di Impuesto.

Uitstel van betaling
Als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw bezwaarschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van Departamento di Impuesto of u uitstel van betaling krijgt.

U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. De rest van het bedrag van de belastingaanslag moet u betalen voor de uiterlijke betalingstermijn.

Let op: 
Departamento di Impuesto brengt rente in rekening voor het bedrag dat u betaalt nadat de uiterlijke betaaldatum is verstreken. Ook als u naar aanleiding van uw bezwaar uitstel van betaling hebt gekregen.

Uitspraak op uw bezwaarschrift 
Departamento di Impuesto moet in principe binnen één jaar na de ontvangst van uw bezwaarschrift uitspraak doen op uw bezwaar.
Daarnaast moet Departamento di Impuesto de uitspraak op uw bezwaarschrift duidelijk motiveren. Alleen een verwijzing naar een wetsartikel is dus niet voldoende.

Departamento di Impuesto heeft vier mogelijkheden voor de uitspraak op een bezwaarschrift:

  • uw bezwaar wordt ontvankelijk verklaard en:
    • uw bezwaar wordt geheel toegewezen; de belastingaanslag wordt herzien precies volgens uw zienswijze.
    • uw bezwaar wordt gedeeltelijk toegewezen; uw belastingaanslag wordt wel herzien maar er zal niet op alle punten aan uw bezwaar tegemoet worden gekomen.
    • uw bezwaar wordt afgewezen; uw oorspronkelijke belastingaanslag blijft gehandhaafd.
  • uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Indien Departamento di Impuesto uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afwijst, kunt u in beroep gaan.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift?
Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u binnen 2 maanden na dagtekening van de uitspraak, in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba te J.G. Emanstraat 51.