Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met de uitspraak van Departamento di Impuesto op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba. U moet dan een beroepschrift indienen binnen twee maanden na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Bij wie dient u een beroepschrift in?
Een beroepschrift dient u in drievoud in bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba te J.G. Emanstraat 51. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd van Afl. 25,- (natuurlijke personen) of Afl. 150,- (rechtspersonen).

Onderdelen van een beroepschrift
De volgende onderdelen moet een beroepschrift in ieder geval bevatten:

  • een duidelijke omschrijving van de uitspraak waartegen u in beroep gaat
  • een motivering waarom u het niet eens bent met de uitspraak
  • een ondertekening; vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer en uw persoonsnummer
  • een kopie van de uitspraak waartegen u in beroep gaat
  • een kopie van de aanslag waartegen u een bezwaar hebt ingediend

Uitstel van betaling
Gaat u in beroep tegen het bedrag van een aanslag dat Departamento di Impuesto heeft vastgesteld in de uitspraak op uw bezwaar? Dan moet u afzonderlijk een verzoek tot uitstel van betaling indienen bij Departamento di Impuesto. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. U moet tevens een kopie van uw beroepschrift bij het verzoek toevoegen.

Tegen een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba kunt u in hoger beroep gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.