Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

U verwacht een teruggaaf

Als u een belastingaanslag moet betalen maar u verwacht een teruggaaf van een andere belastingaanslag, dan kunt u een verzoek indienen voor uitstel van betaling.

Departamento di Impuesto stelt de volgende voorwaarden voor uitstel van betaling in verband met verwachte teruggaaf: 

  • het belastingjaar waarover de teruggaaf wordt verwacht, is afgelopen;
  • het aangiftebiljet over het jaar waarover de teruggaaf wordt verwacht, is ingediend
  • u moet een duidelijke berekening van de teruggaaf laten zien; 
  • het bedrag van de belastingaanslag dat u niet kunt verrekenen met een verwachte teruggaaf, moet u tijdig betalen.

Hoe dient u een verzoek in voor uitstel van betaling in verband met een verwachte teruggaaf?
U moet uw verzoek schriftelijk indienen en hierbij de nodige bewijsstukken bijvoegen waaruit blijkt dat u een teruggaaf verwacht.