Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

U hebt een bezwaarschrift ingediend

Als u bezwaar maakt tegen een belastingaanslag, kunt u alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Departamento di Impuesto beschouwt uw bezwaarschrift dan ook alleen als een verzoek om uitstel van betaling als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent.

Als u het bedrag en de berekening hiervan niet vermeldt, verleent Departamento di Impuesto geen uitstel van betaling. Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum ontvangt u dan een aanmaning. Vermeld in het bezwaarschrift daarom altijd:

  • het bedrag van de belastingaanslag waarmee u het niet eens bent
  • de berekening van dat bedrag

U hoeft dan geen apart verzoek in te dienen voor uitstel van betaling in verband met bezwaar.

Let op!
Het bedrag waarmee u het wel eens bent, moet u betalen binnen de termijn die daarvoor gesteld is. Deze termijn vindt u op het aanslagbiljet. Als u dit deel van de aanslag niet op tijd betaalt, kan het verleende uitstel van betaling voor het bestreden bedrag worden ingetrokken.

Als u meer wilt weten over het indienen van een bezwaarschrift, kunt u de brochure 'Bent u het niet eens met een belastingaanslag' raadplegen.