Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

Via internet banking

Hebt u internet banking? Dan kunt u uw belastingen (met uitzondering van zegelbelasting en vergunningen ten behoeve van DIMAS) betalen via internet. Dat is makkelijk, snel en betrouwbaar.

Klik hier voor een overzicht van de bankrekeningnummers die Departamento di Impuesto heeft voor het ontvangen van belasting.

Gegevens vermelden bij de betaling
Voor een goede verwerking van uw betaling via internet is het belangrijk dat u altijd het aanslagnummer of Gegevens-ID vermeldt. Dit vindt u rechtsboven op de aanslag. Betaal daarnaast elke belastingsoort apart. Hebt u een betalingsregeling, vermeld dan altijd het betalingsregelingnummer.

Wilt u een aanslag betalen waarop geen aanslagnummer of Gegevens-ID vermeld staat?
Dan moet u de volgende gegevens vermelden bij uw betaling:

  • de belastingsoort
  • de belastingperiode
  • uw persoonsnummer

Doet u dit niet, dan kan uw betaling niet verwerkt worden. Dit kan leiden tot een aanmaning en eventuele verdere invorderingsmaatregelen.

Belastingsoort 
Departamento di Impuesto heeft voor elke belastingsoort een code vastgesteld die bestaat uit 2 letters. Gebruik bij uw betaling deze vastgestelde codes:
IB voor inkomstenbelasting
AP voor premie AOV/AWW
ZP voor premie AZV
GB voor grondbelasting
EB voor erfpachtrecht
NB voor successiebelasting - nalatenschap
SB voor successiebelasting - schenking
MB voor motorrijtuigbelasting

Belastingperiode
Hier geeft u aan voor welke belastingperiode u betaalt. Als u bijvoorbeeld inkomstenbelasting voor het jaar 2005 betaalt, vult u hier 2005 in. Als u bijvoorbeeld het derde kwartaal 2008 voor grondbelasting betaalt dan vult u hier ook in 2008.

Persoonsnummer
Als laatste vermeldt u uw persoonsnummer. Dit bestaat uit 7 of 8 cijfers.

Voorbeeld
U moet de volgende belastingsoorten betalen:

  • Inkomstenbelasting over het jaar 2005
  • Grondbelasting derde kwartaal van het jaar 2008

In totaal doet u 2 aparte betalingen waarbij u de volgende gegevens vermeldt:

  • Betaling 1: IB - 2005 - uw persoonsnummer
  • Betaling 2: GB - 2008 - uw persoonsnummer

Het afschrift van uw bankrekening is uw bewijs van betaling. U ontvangt hiervoor geen aparte kwitantie van Departamento di Impuesto.

Motorrijtuigbelasting betalen via internet banking
Voor het betalen van uw motorrijtuigbelasting via internet banking gelden afwijkende voorwaarden. Klik hier.

Verwerking betalingsopdracht
Een bank heeft meestal enkele dagen nodig om uw betalingsopdracht te verwerken. Voor een tijdige betaling moet u rekening houden met die verwerkingstijd. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het bedrag op tijd op de rekening van Departamento di Impuesto staat.

De kosten voor internet banking bij uw bank zijn voor uw eigen rekening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw bank.