Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 januari 2019
 

Wanneer moet u motorrijtuigbelasting betalen?

U bent motorrijtuigbelasting verschuldigd als u in het bezit bent van een voertuig. U moet uw voertuig laten registreren bij Departamento di Impuesto, bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2. De volgende documenten moet u meenemen:

  1. keuringskaart waarop staat vermeld dat uw voertuig is goedgekeurd. Als u de eerste eigenaar bent van een nieuw voertuig dan kan worden worden volstaan met de technische gegevens van het voertuig.

    Het keuringslokaal van de Dienst Technische Inspecties (DTI) in Pos Chiquito voert de keuring van uw voertuig uit. Het keuringslokaal is telefonisch bereikbaar op 584-5300.

  2. geldig verzekeringsbewijs.

Uiterlijke betaaldata
Uw motorrijtuigbelasting (A-platen) kunt u in 2 gelijke termijnen, dus per half jaar, of in één keer betalen. Hieronder kunt u zien wat de uiterlijke betaaldatum is voor elke termijn:

1e termijn: 31 januari 
2e termijn: 30 juni

In verband met de wijzigingen in de motorrijtuigbelasting geldt voor 2018 een overgangsregeling waarbij 'Overige platen' ook in 2 termijnen betaald kunnen worden. De uiterlijke betaaldatum is 31 januari.

Als een van bovengenoemde data op een weekend- of feestdag valt, verschuift de uiterlijke betaaldatum naar de laatste werkdag vóór deze datum.

Vanaf 4 december 2017 kunt u betalen voor het nieuwe jaar en is de controlesticker verkrijgbaar. 

Betaalt u niet of niet op tijd?
U kunt pas betalen voor een termijn in een nieuw jaar als u het hele voorafgaande jaar betaald hebt.

Voor de wet motorrijtuig- en motorbootbelasting is vanaf 1 januari 2017 een heffingsstelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat wanneer u niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uw motorrijtuigbelasting betaalt, u een naheffingsaanslag met boete krijgt voor het bedrag dat u nog moet betalen. U moet de naheffingsaanslag binnen 1 maand betalen. Doet u dit niet, dan zullen er verdere invorderingsmaatregelen volgen bijvoorbeeld een aanmaning, dwangschrift, loonvordering of beslag op uw goederen.

Geen nieuwe nummerplaten uitgereikt voor 2018 
Voor 2018 ontvangt u geen nieuwe nummerplaat. Uw nummerplaat van 2015 blijft geldig in 2018. Als bewijs van betaling van uw motorrijtuigbelasting ontvangt u een controlesticker. Er zijn verschillende soorten controlestickers:

Soort plaat Betaling Soort sticker
A-plaat/naamplaat Voljaar Rond fuchsia
A-plaat Half jaar Rond grijs
Overige platen Voljaar Vierkant fuchsia
Overige platen* Half jaar Vierkant grijs

* Dit geldt uitsluitend voor 2018. 

Na betaling ontvangt u meteen de controlesticker.