Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

U verkoopt uw auto

Als u uw auto verkoopt, kunt u restitutie krijgen van uw reeds betaalde motorrijtuigbelasting. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u verkoopt uw auto op 17 mei. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 
Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in en lever dit, samen met de nummerplaat en eventuele controleplaat, in bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2 van het hoofdkantoor te Camacuri 2. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.