Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 februari 2019
 

U gebruikt uw auto een tijd niet

Als u uw auto een tijd niet gaat gebruiken, kunt u restitutie krijgen voor de kwartalen die u reeds hebt betaald. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u gaat uw auto vanaf 17 mei voorlopig niet gebruiken. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 
Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in en lever dit, samen met de nummerplaat en eventuele controleplaat, in bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2 van het hoofdkantoor te Camacuri 2. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee. U ontvangt een kopie van het formulier als bewijs van indiening. 
Departamento di Impuesto bewaart uw nummerplaat totdat u uw auto weer gaat gebruiken.

Als u uw auto weer gaat gebruiken
Als u uw auto weer wilt gaan gebruiken, levert u de kopie van het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2 van het hoofdkantoor te Camacuri 2. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.
U betaalt vanaf het lopende kwartaal. Als u bijvoorbeeld uw auto weer gaat gebruiken op 13 juni dan betaalt u vanaf het 2e kwartaal, dus vanaf 1 april.